Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Informacja o rozstrzygnięciu nadzorczym

Burmistrz Wyszkowa informuje, że Wojewoda Mazowiecki pismem znak LEX-I.4131.89.2013.BŁ z dnia 16 lipca 2013 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr XXXVI/353/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: 11 Listopada, Pułtuskiej, Wspólnej, Dworcowej, I Armii Wojska Polskiego i Prostej, w zakresie:
- § 2 pkt 1, 5, 28, 29 i 30 uchwały;
- § 12 ust. 2 pkt 13 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem 4KX, stanowiącego teren ciągu pieszo – jezdnego;
- § 12 ust. 2 pkt 10, 11, 12 i 14 uchwały, w zakresie ustalenia dotyczącego minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających;
- § 14 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem 2MN, stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- § 15 ust. 3 uchwały, fragment w brzmieniu: "(…) lub wolnostojących (…)”;
- § 16 ust. 6 pkt 8, 9, 10, 11, 12 uchwały;
- § 19 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U i 5U, stanowiących tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej;
- § 23 ust. 1 uchwały, fragment w brzmieniu: ,,(…) i usług nieuciążliwych”;
- § 24 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenów oznaczonych symbolami: 1U/KS i 2U/KS, stanowiącymi teren usług nieuciążliwych, parkingów i garaży.


Wytworzył:Marzena Pikora, data: 28.08.2013 r., godz. 15.15
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 29.08.2013 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 18.02.2015 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2015 r., godz. 11.49Michał MielczarczykEdycja strony
30.08.2013 r., godz. 11.19Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
29.08.2013 r., godz. 10.03Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 952 razy.