Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Osiedla

OSIEDLE - to jednostka pomocnicza, którą tworzy, łączy lub dzieli Rada Miejska w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek co najmniej 5% mieszkańców zamieszkałych na terenie jednostki.

Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest Ogólne Zebranie Mieszkańców , a wykonawczym - Zarząd Osiedla, składający się z 4 osób. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.

Zarząd wybierany jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w głosowaniu tajnym, bezpośrednim , spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Dla dokonania ważnego wyboru Zarządu, na Zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 10 stałych mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania. Jeżeli Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nie dokona wyboru swoich organów Osiedle zostaje przez Radę zniesione.

Do zakresu działania Osiedla należy w szczególności:
- utrzymywanie porządku i czystości na terenie osiedla;
- organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz osiedla;
- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;
- występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla osiedla do Rady i Burmistrza oraz inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej;
- współpraca z radnymi z terenu osiedla, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami, kierowanie do nich wniosków;
- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych.


Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 03.03.2009 r., godz. 13.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 06.05.2009 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.05.2009 r., godz. 10.54Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
06.05.2009 r., godz. 10.54Michał MielczarczykEdycja strony
06.05.2009 r., godz. 10.53Michał MielczarczykEdycja strony
18.03.2009 r., godz. 13.21Michał MielczarczykEdycja strony
24.01.2009 r., godz. 12.24Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 9170 razy.