Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Sołectwa

Wykaz sołectw z terenu gminy Wyszków.
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2.Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów , przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności:
- utrzymywanie porządku i czystości na terenie sołectwa;
- organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa;
- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;
- występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady i Burmistrza oraz inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej;
- współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami, kierowanie do nich wniosków;
- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych.
4. Rada Miejska w Wyszkowie utworzyła 27 sołectw.


Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 17.03.2009 r., godz. 09.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 05.03.2019 r., godz. 14.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 14.04Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
05.03.2019 r., godz. 14.04Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
05.03.2019 r., godz. 14.04Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
30.06.2015 r., godz. 13.19Michał MielczarczykEdycja strony
30.06.2015 r., godz. 13.04Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
22.01.2013 r., godz. 15.25Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
16.05.2011 r., godz. 12.50Michał MielczarczykEdycja strony
16.05.2011 r., godz. 12.49Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
08.05.2009 r., godz. 15.46Michał MielczarczykEdycja strony
18.03.2009 r., godz. 12.14Michał MielczarczykEdycja strony
17.03.2009 r., godz. 11.47Michał MielczarczykEdycja strony
24.01.2009 r., godz. 12.23Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 11365 razy.