Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Informacja dla osób niepełnosprawnych (niedosłyszących)

Na podstawie art. 9 ust.3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 12430) Urząd Miejski w Wyszkowie informuje, że osoby uprawnione, o których mowa w w/w ustawie chcące skorzystać ze świadczenia usług tłumacza języka migowego w sprawach należących do właściwości Gminy zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia ,ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacjach nagłych.

Zgłoszenie w formie wniosku może być dostarczone:
- osobiście: kancelaria Urzędu, pokój nr 145 (I pietro);
- pocztą: Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2,07-200 Wyszków;
- faxem:29 742 42 09;
- elektronicznie: e-mail:gmina@wyszkow.pl

Usługa, o której mowa wyżej jest bezpłatna. Odbiór dokumentów może odbywać się osobiście, pocztą lub elektronicznie.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Wytworzył:Teresa Goździewska, data: 12.04.2012 r., godz. 11.00
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 12.04.2012 r., godz. 15.53
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 12.04.2012 r., godz. 15.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2012 r., godz. 15.53Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 1884 razy.