Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Instrukcja

Instrukcja posługiwania się BIP Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Co to jest BIP ?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu - według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę. Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.


 • Podstawa funkcjonowania biuletynów informacji publicznej

  Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.

  Biuletyn jest ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Tworzy się go w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

  Zaletą Biuletynu jest stała dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych, w które wyposażone są praktycznie wszystkie komputery osobiste.

  Podstawą funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej są następujące akty prawne:

  * Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 61.

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

  * Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  * Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


 • Jak korzystać z BIP ?

  Korzystanie z niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej nie różni się od przeglądania innych dostępnych w Internecie stron www.

  Prosimy o stosowanie tych samych zasad jakie kierują Państwem przy odwiedzaniu różnych zakątków sieci WWW.

  W każdej części biuletynu będzie Państwu towarzyszyć Menu Główne - dostępne w lewej części okna przeglądarki internetowej. Dodatkowo w treści informacji umieszczonej w prawej części ekranu - znajdziecie Państwo "słowa klucze" tzw. odsyłacze (ang. links), które stanowią powiązania z innymi elementami biuletynu zgodnie z ich znaczeniem.

  Wygodnym narzędziem jest udostępniony pod hasłem "SZUKAJ" moduł wyszukiwania . Pozwala on w szybki sposób przeszukać zasoby Biuletynu Informacji Publicznej pod kątem wybranego słowa kluczowego. Po wpisaniu szukanego słowa i kliknięciu na przycisk "SZUKAJ" pojawi się lista stron, w których żądane słowo występuje.

  Do komfortowego odbioru informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie zaleca się rozdzielczość ekranu nie mniejszą niż 800x600 dpi.

  Informacje zawarte w Biuletynie najczęściej podawane są w jednej z 5 postaci:

  * tekstu (HTML)
  * obrazów w formacie GIF lub JPG
  * dokumentów w formacie PDF.
  * dokumentów w formacie ODF (Open Document Format)
  * dokumentów w formacie Microsoft Office (*.doc *.xls *.ppt *.rtf)

  Wszystkie udostępniane za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej pliki są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).


  Menu główne
  Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.


  Historia zmian
  Rejestr zmian zawartości strony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści.


  Wyszukiwarka
  W górnej części każdej strony biuletynu widoczny jest odnośnik "Szukaj" uruchamiający wyszukiwarkę. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem przycisku szukaj. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.


  Licznik odwiedzin
  W górnej części strony znajduje się odnośnik "Statystyki" prowadzący do wykazu liczników odwiedzin poszczególnych działów biuletynu.


  Logo BIP
  W prawym górnym rogu ekranu znajduje się link BIP z adresem głównej strony biuletynu. Link jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.


  Oprogramowanie niezbędne do pełnego odbioru treści zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej

  Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznych tekst w formacie HTML oraz obrazy w formacie GIF lub JPG poprawnie wyświetla każda przeglądarka graficzna stron internetowych (np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome i wiele innych)

  Przy publikacji wiadomości wyposażonych w załączniki, wykorzystano funkcjonujący w sieci Internet standard publikowania dokumentów w postaci elektronicznej. Dlatego do odbioru plików w formacie ".pdf" oznaczonych w biuletynie ikoną Ikona PDF niezbędne może okazać się oprogramowanie np. Adobe Reader, które można pobrać (i zgodnie z warunkami licencji wykorzystywać bezpłatnie) ze stron www producenta tego oprogramowania.

  Publikowanie dokumentacji w postaci Adobe Portable Document Format (PDF) zapewnia:

  * niezależność platformy programowej odbiorcy (oprogramowanie Adobe Reader istnieje w wielu wersjach nie tylko dla komputerów wyposażonych w oprogramowanie Microsoft Windows).

  * komfort odbioru (informacje docierają do odbiorcy sformatowane w sposób, w jaki zostały wydane przez nadawcę).

  * minimalizację kosztów (oprogramowanie Adobe Reader jest dystrybuowane bez opłat).

  Do odbioru dokumentów w formacie ODF (Open Document Format) lub w formacie Microsoft Office (.doc .xls .ppt .rtf) niezbędne może okazać się oprogramowanie np OpenOffice, które można pobrać (i zgodnie z warunkami licencji wykorzystywać bezpłatnie) ze strona www podmiotu dystrybuującego produkt.


 • Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 04.03.2009 r., godz. 12.15
  Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.12
  Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 15.02.2017 r., godz. 09.12
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  15.02.2017 r., godz. 09.12Michał MielczarczykEdycja strony
  06.03.2012 r., godz. 09.53Michał MielczarczykEdycja strony
  14.05.2009 r., godz. 10.21Michał MielczarczykEdycja strony
  14.05.2009 r., godz. 10.13Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 12.09Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 12.08Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 12.00Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.58Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.57Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.55Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.53Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.38Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.37Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.35Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.34Michał MielczarczykEdycja strony
  06.05.2009 r., godz. 11.32Michał MielczarczykEdycja strony
  30.03.2009 r., godz. 14.40Michał MielczarczykEdycja strony
  04.03.2009 r., godz. 12.16Michał MielczarczykEdycja strony
  04.03.2009 r., godz. 12.15Michał MielczarczykEdycja strony
  24.01.2009 r., godz. 12.12Adam PodemskiDodanie strony

  Strona oglądana: 18147 razy.