Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Zadania i kompetencje

ORGAN WYKONAWCZY

Burmistrzem Wyszkowa jest Grzegorz Nowosielski.

 • Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów będących przedmiotem obrad sesji, zgodnie z projektem porządku obrad,

  2. określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,

  3. przygotowanie projektu budżetu oraz programu zadań rzeczowych Gminy,

  4. informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,

  5. wydawanie zarządzeń w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza:
  a) zaciągania zobowiązań o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
  b) zaciągania pożyczek krótkoterminowych, do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,

  6. decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalania warunków ugody w sprawach, w których na zawarcie takiej ugody zezwalają przepisy,

  7. ogłaszanie konkursów, przetargów i rozpatrywanie ofert przetargowych,

  8. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  9. udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,

  10. wykonywanie zadań zleconych, określonych odrębnymi przepisami,

  11. wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadku nie cierpiącym zwłoki,

  12. przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,

  13. składanie Radzie okresowych sprawozdań ze swej działalności.

 • Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i stanowiska podległe bezpośrednio Burmistrzowi Wyszkowa:

  Burmistrzowi podlegają bezpośrednio zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik.


 • Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 05.03.2009 r., godz. 14.30
  Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.17
  Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 24.07.2019 r., godz. 09.24
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  24.07.2019 r., godz. 09.24Michał MielczarczykEdycja strony
  29.03.2019 r., godz. 09.21Michał MielczarczykEdycja strony
  04.08.2015 r., godz. 10.41Michał MielczarczykEdycja strony
  03.08.2015 r., godz. 12.52Michał MielczarczykEdycja strony
  15.01.2013 r., godz. 09.00Michał MielczarczykEdycja strony
  08.03.2011 r., godz. 10.57Michał MielczarczykEdycja strony
  08.05.2009 r., godz. 14.26Michał MielczarczykEdycja strony
  08.05.2009 r., godz. 14.26Michał MielczarczykEdycja strony
  08.05.2009 r., godz. 14.25Michał MielczarczykEdycja strony
  05.03.2009 r., godz. 14.36Michał MielczarczykEdycja strony
  05.03.2009 r., godz. 14.36Michał MielczarczykEdycja strony
  05.03.2009 r., godz. 14.35Michał MielczarczykEdycja strony
  24.01.2009 r., godz. 12.17Adam PodemskiDodanie strony

  Strona oglądana: 14031 razy.