Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Wyłożenie projektu statutu osiedla nr 12

Burmistrz Wyszkowa informuje, że Rada Miejska w Wyszkowie uchwałą nr XLVI/472/17 z 30 listopada 2017 r. postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 12 utworzonego na terenie miasta Wyszków w sprawie projektu statutu tego Osiedla.

Konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Osiedla nr 12 projektu statutu w celu umożliwienia im wyrażania pisemnych opinii, zgłaszania uwag i propozycji do przedłożonego projektu statutu. Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie Osiedla nr 12 w Wyszkowie uprawnione do głosowania.

Projekt statutu Osiedla nr 12 zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 1 do 20 lutego 2018r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 144), w godz. 8.00-16.00, a także na stronie internetowej www.wyszkow.pl

Pisemne opinie, uwagi i propozycje w sprawie projektu statutu przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie - pokój nr 144 w okresie jego wyłożenia i powinny zawierać:
-imię i nazwisko mieszkańca Osiedla nr 12 w Wyszkowie,
-adres zamieszkania,
-uwagę, propozycję lub opinię odnoszącą się do treści projektowanego statutu,
-podpis mieszkańca.Wytworzył:Anna Gołębiewska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 22.01.2018 r., godz. 16.04
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 10.04.2018 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2018 r., godz. 09.16Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
01.02.2018 r., godz. 14.01Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
01.02.2018 r., godz. 14.00Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
23.01.2018 r., godz. 09.55Michał MielczarczykEdycja strony
23.01.2018 r., godz. 09.55Michał MielczarczykEdycja strony
22.01.2018 r., godz. 16.04Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 447 razy.